Ysgol Tryfan

Nid ydych chi wedi mewngofnodi (Mewngofnodi)  • HTML Online Editor Sample

     

    MAE’R MOODLE YMA BELLACH AR GAU.

    CEWCH FYNEDIAD I’R MOODLE NEWYDD DRWY DDILYN Y DDOLEN ISOD.
  • Mae'r cyrsiau sydd wedi eu mynedu'n ddiweddar (o fewn y flwyddyn academaidd hon) wedi eu cadw, a'r cyrsiau hynny unai wedi'u trosglwyddo i'r moodle newydd, neu ar gael mewn ffolder i'r Arweinwyr Moodle adrannol i'w fwydo i'r moodle newydd. Cofiwch nad yw pob rhinwedd yn drosglwyddadwy o un fersiwn moodle i’r llall.

Hepgor MewngofnodiHepgor Categoriau'r cwrs

Categoriau'r cwrs